Các hãng thời trang trực tuyến của Anh thiệt hại khoảng 13,5 tỷ USD do COVID-19